SINÓNIMOS   y   SEUDÓNIMOS

 de algunos MINERALES 

WEB de JULIO 

Sin seguir una regla fija, algunos nombres, los menos,  se utilizan indiferentemente.

En su mayoría han caído en desuso por el predominio del más usado o por ser nombres vulgares.


Si detectas algún fallo o ausencia, te agradezco que me lo comuniques para subsanarlo.

MENOS USADO o en desuso

MÁS USADO

FÓRMULA

Acedersa

Manganita

Mn O (OH)

Acmita

Egirina (Aegirina)

Si2 O6 Na Fe

Albayalde natural

Cerusita

Pb C O3

Almojatre

Sal amoniaco

Cl N H4

Analcita

Analcima

(Al Si2 O6) Na x H2 O

Argiritosa

Pirargirita

Ag3 Sb S3

Argirosa

Argentita

Ag2 S

Arkansita

Brookita

Ti O2

Arsenico rojo

Rejalgar

As S

Arsenico sulfuroso amarillo

Oropimente

As2 S3

Arsenita

Arsenolita

As2 O3

Arsenopirita

Mispiquel

Fe As S

Arsenopolibasita

Pearceita

(Ag, Cu)16 Sb2 S3

Astracanita

Bledita

S O4 Mg Na x 7 H2 O

Atapulgita

Paligorskita

Si8 O20(O H) 2Mg5 x 8 H2 O

AtinKar

Borax

Na2 B4 O7 x 10 H2 O

Automolita

Gahnita

Zn Al2 O4

Azarcón

Mino

Pb3 O4

Azarnefe

Oropimente

As2 S3

Barita

Baritina

S O Ba

Belonesita

Sellaita

Mg F2

Bermellón

Cinabrio

Hg S

Bleinierita

Bindheimita

Pb2 Sb2 O6 O

Blenda

Esfalerita

Zn S

Bolas de algodón

Ulexita

Na Ca B5 O9 x 8 H2 O

Bornina

Tetradimita

Bi2 Te2 S

Boronatrocalcita

Ulexita

Na Ca B5 O9 x 8 H2 O

Brasilita

Baddeleyita

Zr O2

Bromirita

Bromargirita

Br Ag

Buratita

Auricalcita

(Zn, Cu)5 ((O H)3 (C O3))2

Bustamantita

Rodonita

Si O2 Mn

Calamina

Hemimorfita

(Si2 O7) Zn4 (O H)2 H2 O

Calamita

Magnetita

Fe Fe2 O4

Calmersita

Cubanita

Cu Fe2 S3

Cañutillo

Bournonita

Pb Cu Sb S3

Carbonato azul de cobre

Azurita

Cu3((O H) C O3)2

Carbonato sódico

Natrón

Na2 C O3 x 10 H2 O

Carbonato verde de cobre

Malaquita

C O2 Cu2 (O H)2

Cerargira

Qerargirita

Cl Ag

Cerusa

Cerusita

Pb C O3

Chalcocita

Calcosina

Cu2 S

Chalibita

Siderita

Fe C O3

Chessylita

Azurita

Cu3((O H) C O3)2

Cinc espático

Smithsonita

Zn C O3

Cinconisa

Hidrocincita

2 Zn C O3 x 3 Zn (O, O H, H)4

Clorargira

Qerargirita

Cl Ag

Cobalto arsenical

Esmaltita

(Co, Ni) As3-x

Cobalto blanco

Esmaltita

(Co, Ni) As3-x

Cobalto gris

Cobaltita

Co As S

Coboldina

Linneita

Co3 S4

Cobre gis de Antimonio

Tetraedrita

(Cu Fe)12 Sb4 S13 o Cu3 Sb S3

Cobre gris de Arsenico

Tennantita

(Cu Fe)12 As4 S13 o Cu3 As S3

Cobre negro

Tenorita

Cu O

Columbita

Niobita

(Fe, Mn) (Nb,Ta)2 O6

Corundo

Corindón

Al2 O3

Crisolita oriental

Crisoberilo

Al2 Be O4

Cristal natural

Nitrato potásico

K N O3

Cromoferrita

Cromita

Fe Cr2 O4

Cuprotungstita

Cuproscheelita

W O4 (O H) 2 Cu2

Desmina

Estilbita

Al2 Si7 O18 (Ca, Na, K) x 7 H2 O

Dialoguita

Rodocrosita

Mn C O3

Dicroíta

Cordierita

(Al Si5 O18) Mg2 Al3

Disomosa

Gersdorfita

Ni As S

Distena

Cianita

Si O3 Al2

Elasmoso

Nagyagita

Pb5 Au(Te, Sb)4 S5-8

Epidota cérica

Allanita

(Si O4)3 (O H) R"2 R'''3

Erubescita

Bornita

Cu3 Fe S4

Escantalita

Mirabilita

S O4 Na2 x 10 H2 O

Escleroclasa

Sartorita

Pb As2 S4

Esmeril

Corindón

Al2 O3

Espartalita

Cincita

Zn O

Espato adamantino

Corindón

Al2 O3

Espato calizo

Calcita

Ca C O3

Espato fluor

Fluorita

Ca F3

Espato pesado

Baritina

S O Ba

Espato vítreo

Fluorita

Ca F4

Esperquita

Marcasita

Fe S2

Espinela de Zinc

Gahnita

Zn Al2 O4

Espuma de mar

Sepiolita

(Si6 O15) Mg1 (O H)2 x 6 H2 O

Esteatita

Talco

(Si4 O10) Mg3 (O H)2

Estibiconisa

Estibiconita

S2 O4 x H2 O

Estibina

Antimonita

Sb2 S3

Estiblita

Estibiconita

S2 O4 x H2 O

Exitela

Valentinita

Sb2 O3

Fibrolita

Sillimanita

(Si O4) Al Al O

Flores de Antimonio

Valentinita

Sb2 O3

Flores de Arsénico

Arsenolita

As2 O3

Flores de Cobalto

Eritrina

(As O4)2 C O3 x 8 H2 O

Flores de Niquel

Annabergita

(As O4)2 Ni3 x 8 H2 O

Fluocerita

Tysonita

(ce, La, Dy) F3

Fluorina

Fluorita

Ca F2

Folgerita

Pentlandita

( Fe, Ni)9 S8

Gibbsita

Hidrargirita

Al (OH)3

Giobertita

Magnesita

Mg C O3

Guadalcazarita

Metacinabrita

Hg S

Güejarita

Calcoestibita

Cu Sb S2

Hetairita

Heterolita

Zn Mn2 O4

Hierro acicular

Goethita

H Fe O2

Hierro arsenical

Lollingita

Fe As2

Hierro cromado

Cromita

Fe Cr2 O4

Hierro espático

Siderita

Fe C O3

Hierro rojo

Hematites

Fe2 O3

Hierro titanado

ilmenita

Fe Ti O3

Higginsita

Conicalcita

As O4 (O H) Ca Cu

Iodargira

Iodargirita

Ag I

Iodirita

Iodargirita

Ag I

Iodita

Iodargirita

Ag I

Iosiderita

Iozita

Fe O

Itrotantalita parda

Fergusonita

(Y, Er, Ce, Fe) (Nb, Ta, Ti) O4

Jabón de vidriero

Pirolusita

Mn O2

Jaboncillo

Talco

(Si4 O10) Mg3 (O H)2

Jolita

Cordierita

(Al Si5 O18) Mg2 Al3

Jurinita

Brookita

Ti O2

Kupfernickel

Niquelina

Ni As

Leucopirita

Lollingita

Fe As2

Lievrita

Ilvaita

Si2 O8 (OH) Fe''' Fe'' 2 Ca

Magnesia nativa

Periclasa

Mg O

Magnetopirita

Pirrotita

Fe S

Magnocromita

Magnesiocromita

Mg Cr2 O4

Magnoferrita

Magnesio-ferrita

Mg Fe2 O4

Manganesa negra

Pirolusita

Mn O2

Manganeso espático

Rodocrosita

Mn C O3

Mazacote

Antimonita

Sb2 S3

Melaconita

Tenorita

Cu O

Melacosina

Tenorita

Cu O

Menaccanita

ilmenita

Fe Ti O3

Mercurio corneo

Calomelanos

Cl Hg

Metacinabrio

Metacinabrita

Hg S

Metaestringita

Fosfosiderita

4 P O4 Fe x 7 H2 O

Mica Blanca

Moscovita

(Al Si3 O10) K Al2 (O H)2

Mica común

Moscovita

(Al Si3 O10) K Al2 (O H)2

Mica de litio

Lepidolita

(Al Si3 O10) K2 Li3 Al3 (O, O H, F)4

Mica potásica

Moscovita

(Al Si3 O10) K Al2 (O H)2

Mica Rubelana

Lepidocrocita

Fe O (OH)

Mimetita

Mimetesita

Cl (As O4)3 Pb5

Modumita

Esmaltita

(Co, Ni) As3-x

Molibdita

Ocre de Molibdeno

Mo O3

Natrita

Natrón

Na2 C O3 x 10 H2 O

Natroborocalcita

Ulexita

Na Ca B5 O9 x 8 H2 O

Natrocalcita

Gaylussita

Na2 Ca (C O3)2 x 5 H2 O

Negrillo

Argentita

Ag2 S

Nicolita

Niquelina

Ni As

Nicopirita

Pentlandita

( Fe, Ni)9 S8

Niquel antimonial

Breithauptita

Ni Sb

Niquel arsenical

Niquelina

Ni As

Nitramita

Nitrato amónico

N H4 N O3

Nitratina

Nitrato sódico

Na N O3

Nitrato de Chile

Nitrato sódico

Na N O3

Nitro

Nitrato potásico

K N O3

Nitro cúbico

Nitrato sódico

Na N O3

Nitro lunar

Nitrato potásico

K N O3

Nitrokalita

Nitrato potásico

K N O3

Nitronatrina

Nitrato sódico

Na N O3

Ocre de Bismuto

Bismita

Bi2 O3

Ocre de Teluro

Telurita

Te O2

Octaedrita

Anatasa

Ti O2

Ojo de gato

Cimofana

Al2 Be O4

Oligisto

Hematites

Fe2 O3

Oligisto Especular

Especularita

Fe2 O3

Oro de Paladio

Paladinita

Pd O

Ortita

Allanita

(Si O4)3 (O H) R"2 R'''3

Panabasa

Tetraedrita

(Cu Fe)12 Sb4 S13 o Cu3 Sb S3

Panabasa arsenical

Tennantita

(Cu Fe)12 As4 S13 o Cu3 As S3

Pechblenda

Uraninita

U O2

Pecurana

Uraninita

U O2

Penroseita

Blockita

(Ni, Cu, Pb, Co) Se2

Peridoto

Olivino

Si O4 (Mg, Fe)2

Piedra alumbre

Alunita

(S O4)2 K Al3 (O H)6

Piedra imán

Magnetita

Fe Fe2 O4

Piedra ollar

Talco

(Si4 O10) Mg3 (O H)2

Pijote

Corindón

Al2 O3

Pilsenita

Wehrlita

Bi3 Te2 ?

Pirita capilar

Millerita

Ni S

Pirita de cobre

Calcopirita

S2 Cu Fe

Pirita de hierro

Pirita

Fe S2

Pirita de hierro blanca

Marcasita

Fe S2

Pirita de hierro y niquel

Pentlandita

( Fe, Ni)9 S8

Pirita magnética

Pirrotina

S Fe1-x

Pirita marcial

Pirita

Fe S2

Pirita roja de niquel

Niquelina

Ni As

Pirita teseral

Skuterudita

(Co, Ni) As2-x

Pirrosiderita

Lepidocrocita

Fe O (OH)

Plata Agria

Estefanita

Ag5 Sb S4

Plata antimonial

Discrasa

Ag3 Sb

Plata cornea

Qerargirita

Cl Ag

Plata estriada

Freieslebenita

Pb3 Ag5 Sb5 S12

Plata roja antimonial

Pirargirita

Ag3 Sb S3

Plata roja clara

Proustita

Ag3 As S3

Plata roja de arsenico

Proustita

Ag3 As S3

Plata roja oscura

Pirargirita

Ag3 Sb S3

Plomo blanco

Cerusita

Pb C O3

Plomo córneo

Fosgenita

Pb2(Cl2(C O3))

Plomo negro

Grafito

C

Plumbagina

Grafito

C

Polianita

Pirolusita

Mn O2

Psaturosa

Estefanita

Ag5 Sb S4

Querargira

Qerargirita

Cl Ag

Rasorita

Kernita

B4 O7 Na2 x 4 H2 O

Redrutita

Calcosina

Cu2 S

Rittingerita

Xanthoconita

Ag3 As S3

Rosicler claro

Proustita

Ag3 As S3

Rosicler oscuro

Pirargirita

Ag3 Sb S3

Rubi (rojo)

Corindón

Al2 O3

Sal común

Halita

Cl Na

Sal de Calatayud

Epsomita

S O4 Mg x 7 H2 O

Sal de Epsom

Epsomita

S O4 Mg x 7 H2 O

Sal de Higuera

Epsomita

S O4 Mg x 7 H2 O

Sal doble

Baritocalcita

Ba Ca (C O3)2

Sal Gema

Halita

Cl Na

Salitre

Nitrato potásico

K N O3

Salmiac

Sal amoniaco

Cl N H4

Sandaraca

Rejalgar

As S

Siderosa

Siderita

Fe C O3

Silvinita

Silvina

Cl K

Sitaparita

Bixbita (Bixbyita)

(Mn, Fe)2 O3

Spaniolita

Schwazita

Teraedrita con 17% Hg

Stassfurtita

Boracita

5 Mg O x Mg Cl2 x 7 B2 O3

Sychnodimita

Carrollita

Co2 Cu S4

Tangeita

Calciovolborthita

V O4 (OH) Ca Cu

Teluro gráfico

Sylvanita

Au Ag Te4

Temiskamita

Maucherita

Ni11 As8

Tincal

Borax

Na2 B4 O7 x 10 H2 O

Tincar

Borax

Na2 B4 O7 x 10 H2 O

Titanita

Esfena

Si O5 Ca Ti

Towanita

Calcopirita

Cu2 Fe2 S4

Tungstenita

Wolframita

W S2

Tungsteno

Wolframio

W

Tungstita

Ocre de Wolfram

W O3

Urano píceo

Uraninita

U O2

Urao

Trona

Na3 H (C O3)3 x 2 H2 O

Vesubiana

Idocrasa

Si9 O24 Ca10 Al4 (Mg, Fe)2 (O H)4

Vitriolo azul

Calcantita

S O4 Cu x 5 H2 O

Wernerita

Escapolita

(Al, Si)3 Si6 Al3 O24 (Cl, C O3, S O4) ….

Wiserina

Anatasa

Ti O2

Wolfsbergita

Calcoestibita

Cu Sb S2

Xantocon

Xanthoconita

Ag3As S3

Zafiro (azul)

Corindón

Al2 O3

Ziguelina

Cuprita

Cu2 O

MENOS USADO o en desuso

MÁS USADO

FÓRMULA

 Volver a  Mineralesespana                          Mi correo-e es :..  j m l j u l i o @ t e r r a . c o m ..  

   Creada por Julio Martínez López  el  28-01-2004 

    Fin de Página.